رئیس هیئت مدیره :  جناب آقای محمد صادق اردستانی
مدیرعامل :  سرکار خانم معصومه اردستانی
مدیر کل فروش :  سرکار خانم فاطمه اردستانی
مدیریت مالی :  سرکار خانم معصومه رحیمی
مدیریت حوزه جنوب کشور :  جناب آقای مهندس منوچهر دهقان
مدیریت روابط عمومی :  سرکار خانم دکتر مریم محسنی

 

 

 

    

 

 

                                                                                          

  © 2015 كليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت به پارس افرند ساویس مي باشد.